Scholen voor talenten
 
Studenten gezocht met interesse voor gepersonaliseerd leren met behulp van ICT middelen
 
Achtergrond en aanleiding
Recente ontwikkelingen in de samenleving, zoals globalisering en digitalisering, hebben grote invloed op het onderwijs. ‘Digitale geletterdheid’ en ‘Een leven lang leren’ vormen de kerncompetenties van onze huidige informatiesamenleving. Dit betekent concreet dat:
  • Leerlingen plaats onafhankelijk (in verschillende leeromgevingen) en tijdsonafhankelijk (digitaal) studeren en de beschikking hebben over talloze informatiebronnen.
  • Leraren in staat moeten zijn om de betekenis van technologie en nieuwe media te kunnen vertalen in hun dagelijkse onderwijspraktijk.
  • Studenten in opleiding een integrale blik moeten ontwikkelen op de betekenis van technologie en nieuwe media voor hun toekomstige beroep als docent.
Wat is Person@lize?
Het programma Person@lize is een samenwerking tussen vier schoolbesturen, en 18 scholen, zowel voor primair- als voortgezet onderwijs.
De scholen hebben zich verenigd met de intentie om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.
Doel van het programma is het mogelijk maken van een goede aansluiting op individuele leerbehoeften, het bereiken van betere leerresultaten en monitoring van de leerontwikkeling van leerlingen door middel van een gepersonaliseerd onderwijsaanbod.
Gepersonaliseerd leren zorgt voor een rijkere leeromgeving met veel keuzemogelijkheid die de leerling inspireert en motiveert. Dit stelt de leerling in staat zijn talenten te ontdekken en in zijn kracht te zetten. 
 
Welke studenten zoeken we?
Aankomende docenten Nederlands, Engels en wiskunde (1e of 2e graads), die geïnteresseerd zijn om, als onderdeel van hun stage, mee te draaien met het project Person@lize, kunnen hun interesse kenbaar maken via het secretariaat van Person@lize, R'himou Haddouch (r.haddouch@msa.nl), en via hun schoolopleider.
 
Deelnemende schoolbesturen
Almeerse Scholengroep
Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso

Inloggen | contact | sitemap | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV