Scholen voor talenten
 
Wachtwoord wijzigen of vergeten?
 
Ga naar https://wachtwoord.msa.nl en kies voor "Wachtwoord wijzigen" of "Wachtwoord vergeten?"
Ga naar http://www.mijnmsa.nl, klik op "Wachtwoord vergeten?", vul je werk e-mailadres in en klik op Volgende. Je krijgt vervolgens een bevestigingscode op je werkmail waarmee je een nieuw wachtwoord kunt instellen.
Bij de melding "Inloggen mislukt" is het tevens mogelijk dat het Magister wachtwoord gewijzigd moet worden.
Ga hiervoor naar https://msa.swp.nl en log daar vervolgens in met je Magister gebruikersnaam en wachtwoord om je wachtwoord te wijzigen.

Ga naar https://wachtwoord.msa.nl en kies voor "Wachtwoord wijzigen" of "Wachtwoord vergeten?"

Inloggen | contact | sitemap | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV