Scholen voor talenten
 
Wachtwoord wijzigen of vergeten?
 
Ga naar http://wachtwoord.msanet.nl en kies voor "Wachtwoord wijzigen" of "Wachtwoord vergeten?"
Ga naar Aanvragen vergeten wachtwoord en vul je gebruikersnaam in (je volledige werk e-mailadres), klik daarna op Aanvragen.
Bij de melding "Inloggen mislukt" is het tevens mogelijk dat het Magister wachtwoord gewijzigd moet worden.
Ga hiervoor naar https://msa.swp.nl en log daar vervolgens in met je Magister gebruikersnaam en wachtwoord om je wachtwoord te wijzigen.

Ga naar http://wachtwoord.msanet.nl en kies voor "Wachtwoord wijzigen" of "Wachtwoord vergeten?"

Inloggen | contact | sitemap | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV