Scholen voor talenten
 

Montessori Scholengemeenschap Amsterdam


De MSA staat voor onderwijs waarin de montessorivisie op de ontwikkeling van het kind uitgangspunt is om het volgende voor leerlingen te bereiken:

  • De leerling kan zich ontwikkelen tot een onafhankelijke persoonlijkheid
  • De leerling verwerft bekwaamheden om in studie, werk en samenleving te kunnen functioneren;
  • De leerling leert op een verantwoordelijke wijze een maatschappelijke rol te vervullen.

De sfeer in de MSA-scholen wordt gekenmerkt door vertrouwen in elkaar en respect voor de integriteit van ieder individu, zowel leerling als docent. Iedereen kan zichzelf zijn en kan voor zijn eigen opvattingen uitkomen, zolang daarbij de integriteit van anderen eveneens gewaarborgd blijft. Er is daardoor symmetrie in de relaties, ook in de verhouding tussen docenten en leerlingen. 

In de montessoriaanse opvatting is een goede persoonlijke ontwikkeling van de leerling een voorwaarde voor een succesvolle studie. Daarom besteden de docenten op de MSA-scholen veel tijd en aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling en het begeleiden van groepen in de klas bij de opbouw van een goede leef- en werksfeer. Bij de vormgeving van het onderwijs hebben onze leraren naast didactische ook altijd pedagogische overwegingen. Het montessoriuitgangspunt ‘ help mij het zelf te doen’ drukt uit, dat leerlingen van hun opvoeders en begeleiders op school vertrouwen krijgen. Vertrouwen in hun capaciteiten, in hun behoefte om zich te ontwikkelen, in hun vermogen om keuzes te maken en zich eigen doelen te stellen.


Wil men opvoeden tot zelfstandigheid en het dragen van verantwoordelijkheid dan moeten leerlingen in staat gesteld en ondersteund worden om zelfstandig te werken, zelf taken te plannen, werk in te delen en te leren hoe te leren. De leerlingen in onze scholen voelen zich daarbij door de docenten gesteund, omdat zij weten wanneer zij hulp kunnen vragen en krijgen. Het leren op onze scholen heeft dan ook duidelijk herkenbare eigen vormen. Ingeroosterde groepslessen van vakdocenten voor algemene instructie en uitleg worden afgewisseld met keuze-werktijd. Vanuit wederzijds vertrouwen en respect en met duidelijke begeleiding van docenten hebben de leerlingen een eigen verantwoordelijkheid, zij bepalen zelf aan welk vak ze in de keuze-werktijd gaan werken. Via de digitale 'keuzewerktijdplanner' worden leerlingen ondersteund bij hun planning en het maken van juiste keuzes.


Doordat de docenten de leerlingen persoonlijk of in kleine groepen ontmoeten, ontwikkelt de leraar-leerlingverhouding zich op onze scholen op een natuurlijke, ongedwongen wijze. Het onderwijs op onze scholen is gericht op goede studieresultaten en een brede vorming van de leerling. Aandacht voor hoofd, hart en handen geeft de leerling de ruimte zich breed te vormen. Door het aanbieden van een uitdagende leeromgeving worden nieuwsgierigheid, plezier in leren en creativiteit gestimuleerd. Onder creativiteit verstaan we het vermogen om eigenzinnige denkpatronen te ontwikkelen.  We bereiken in onze scholen dan ook goede resultaten door het aanbieden van onderwijs op hoog niveau: we hechten waarde aan resultaatgerichtheid, goede examenresultaten, het beste uit je zelf halen en gezonde competitie. Hoog niveau betekent voor ons aandacht voor de intellectuele- en sociale ontwikkeling van leerlingen. 


Voor meer informatie over Maria Montessori zie Maria Montessori en Montessori onderwijs
De ontwikkelingen in het montessori onderwijs kunt u lezen op de site van de Nederlandse Montessori Vereniging.


Inloggen | contact | sitemap | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV