Scholen voor talenten
 
Het Bedrijfsbureau

Het bedrijfsbureau vervult een ondersteunende functie voor de scholen en het bestuur.
Doel van het bedrijfsbureau is om vraag- en resultaatgerichte dienstverlening te bieden waardoor het bestuur, de schooldirecties en alle medewerkers van Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) hun werkzaamheden optimaal kunnen verrichten. Het bedrijfsbureau ondersteunt de scholen op het gebied van bedrijfsvoering en financiën, integraal personeelsbeleid, huisvesting, kwaliteitszorg, ICT, PR & communicatie en leerlingenadministratie.
Het bedrijfsbureau bestaat uit verschillende afdelingen. Aan het hoofd van de afdelingen staat de directeur bedrijfsbureau. Het bureau is gevestigd op de 8e etage van het schoolgebouw van Montessori Lyceum Oostpoort aan de Polderweg in Amsterdam Oost.
 

Directeur Bedrijfsbureau
De directeur stuurt het bedrijfsbureau aan in het uitvoeren van de ondersteunende taak en zorgt voor een beleidsvorming op het gebied van Integraal Personeelsbeleid (IPB), bedrijfsvoering en financiën.
De directeur Bedrijfsbureau is:

 • Dhr. B. Bock
Personeelszaken

De afdeling personeelszaken is verantwoordelijk voor het geven van advies en service op twee gebieden:
 • personele zaken
 • salarisadministratie
Personele zaken

Hieronder valt personeelsbeleid, CAO - arbeidsomstandigheden & rechtspositie en personeelsadministratie. De medewerkers bieden ondersteuning bij het formuleren van het personeelsbeleid op het gebied van personele zaken en volgen kritisch voorgenomen beleidsbeslissingen. Zij verzorgen de administratieve aanstelling van de medewerkers en werken actief aan het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden met als doel dat de MSA medewerkers zo prettig en goed mogelijk kunnen werken. Zij bieden advies en ondersteuning aan schoolleiders en medewerkers op het gebied van rechtspositionele zaken. De medewerkers personele zaken zijn:

 • Mevr. S. Blok
 • Mevr. K. v.d. Lagemaat
   
 • Mevr. M. Stoovelaar - projectleider professionalisering & Montessori
 • Dhr. C. Bosari - applicatiebeheerder personeelsinformatiesysteem & webmaster BB
Salarisadministratie
De medewerkers verzorgen de betalingen van de salarissen en incidentele uitkeringen.
De medewerkers zijn:
 • Mevr. C. van Tilburg - hoofd salarisadministratie
 • Mevr. J. van Elten - Mouthaan - medewerker salarisadministratie
Financiën

De afdeling financiën is verantwoordelijk voor de financiële beleidsvoering van de MSA.
Daarnaast verzorgt de afdeling de financiële administratie voor de scholen en de financiële rapportages. De medewerkers zijn:

 • Dhr. P. Schipper         - hoofd financiën
 • Dhr. G. van Velzen     - medewerker financiën
 • Mevr. E. Ptak             - administratief medewerker (financiën) 
Bedrijfsvoering

Huisvesting & Inkoop
De afdeling bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoering t.b.v. de scholen op het gebied van beheer schoolgebouwen en inventaris, verzekeringen, centrale inkoop en schoolboeken. Onder deze afdeling valt ook het verbeteren van de kwaliteit met behulp van een planning- en controlecyclus. De medewerker is:
 • Dhr. A. de Graaf
Centrale leerlingenadministratie

De centrale leerlingenadministratie ondersteunt de scholen bij het verzorgen van een goede en adequate leerlingenadministratie. Voor de registratie van alle leerlingengegevens werken de scholen met het administratiesysteem Magister van SchoolMaster BV. De medewerkers zijn:
 • Mevr. D. Kayadibi          - leerlingenadministratie
 • Mevr. H. van der Ploeg    - applicatiebeheerder Magister
Centrale ICT

Het hoofd centrale ICT is, samen met het team van systeem- en applicatiebeheerders, verantwoordelijk voor het goed functioneren van het ICT netwerk in de scholen. Daarnaast verlenen zij service en advies ter ondersteuning aan de gebruikers. De medewerker is:
 • Mevr. S. Leemans - hoofd ICT
Inloggen | contact | sitemap | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV