Scholen voor talenten
 
Werken bij MSA - Algemene informatie
 
De stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) is het bevoegd gezag van de scholen voor voortgezet montessori-onderwijs in Amsterdam. Onze scholengemeenschap bestaat op dit moment uit vijf scholen die vanuit een gemeenschappelijke montessori-identiteit uniek zijn in hun onderwijsaanbod. Iedere school profileert zich met zijn eigen onderwijsaanbod tot een toonaangevende en sprankelende school, waar leerlingen en docenten iedere dag weer graag komen.
Wij verzorgen onderwijs voor:
 • vwo
  gymnasium
  atheneum
 • havo
 • mavo
 • vmbo
De MSA biedt een dynamische werkomgeving: Elke school en elk onderwijstype heeft zijn eigen identiteit en wij nodigen u uit om zich hierop te oriënteren.

Onze scholen zijn:
 • Montessori Lyceum Amsterdam in Oud-Zuid
  • vwo

            gymnasium

            atheneum

  • havo
  • mavo
 • Montessori Lyceum Oostpoort in Oostpoort
  • mavo
  • vmbo - tl, gl, kbl, bbl met lwoo
 • IVKO school in Zuid
  • havo
  • vmbo-t, kunst
 • Metis Montessori Lyceum in Oost/Watergraafsmeer en Oud-Zuid 
  • vwo
  • havo
In de scholen is het onderwijs en de organisatie gebaseerd op het gedachtegoed van 
Maria Montessori:
 
Help mij het zelf te doen, vrijheid in gebondenheid en de school als leergemeenschap”.

De scholen werken ieder geheel zelfstandig vanuit een eigen traditie en identiteit en kenmerken zich allen door de montessori-visie. Vanuit het gedachtegoed van Maria Montessori wordt er gewerkt aan een prettig en stimulerend pedagogisch- en didactisch klimaat met de nadruk op persoonlijke aandacht en het behalen van goede studieresultaten. De MSA biedt:

Uitdagend onderwijs

In onze scholen bieden wij onderwijs aan in een uitdagende leeromgeving met inspirerende docenten dat gericht is op het zelfstandig werken van leerlingen. Ingeroosterde vaklessen worden afgewisseld met keuze werktijd.
Vanuit wederzijds vertrouwen en respect en met duidelijke begeleiding van docenten laten wij leerlingen kennis vergaren en verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en voor anderen.
De scholen beschikken over ruime en goede faciliteiten op het gebied van ict, practicumlokalen, sport, kunst en cultuur. Daarnaast zijn er veel contacten met buitenschoolse organisaties op het gebied van kunst, cultuur, onderwijs, politiek, techniek en zorg. Ook zijn er langdurige internationale onderwijscontacten met universiteiten en andere onderwijsinstellingen in Europa en daar buiten.
MSA docenten zijn betrokken bij het onderwijs van onze leerlingen, in en buiten de school.
Taaldorp, werkweken, deelname aan kennisevenementen en actuele debatten, excursies, toneel- en muziek voorstellingen zijn onderdeel van het leerprogramma.
 
Onderwijs op hoog niveau

Wij bereiken goede resultaten in onze scholen door het aanbieden van onderwijs op hoog niveau.
We hechten waarde aan resultaatgerichtheid, goede examenresultaten, het beste uit je zelf halen en gezonde competitie. Hoog niveau betekent voor ons aandacht voor de intellectuele- en sociale  ontwikkeling. Wij zoeken docenten die affiniteit met het montessori-onderwijs weten te koppelen aan gedegen vakkennis. Onze nieuwe collega’s hebben plezier in lesgeven, zijn geïnteresseerd in de leefwereld van de hedendaagse jongeren en leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van hun vak en het pedagogische klimaat van de school.
De MSA werkt als actieve Academische Opleidingsschool samen met de lerarenopleidingen van de Hogeschool en Universiteit van Amsterdam op het gebied van opleiden, onderzoek en onderwijsontwikkeling. Uitgaande van gedegen vakkennis en een duidelijk didactisch concept wordt er gewerkt aan verdieping, intervisie en zelfreflectie.
Interesse in eigen handelen, dat van collega’s en leerlingen is de regel.

Kleinschaligheid

Ook de grote scholen zijn kleinschalig georganiseerd zodat we iedereen in de school een vertrouwde en veilige leeromgeving kunnen bieden. In de grote scholen werken de docenten in deelscholen of is er sprake van teamonderwijs. Het doel hiervan is dat het onderwijskundige effect van het werk van een docent en zijn collega’s zo groot mogelijk is.

Wat bieden we onze docenten:

Om succesvol en uitdagend kwaliteitsonderwijs te kunnen garanderen werkt de MSA met een personeels- en scholingsbeleid op maat. Het combineren van studie en werk wordt gefaciliteerd. Beginnende docenten krijgen een mentor toegewezen en er is veel aandacht voor coaching en scholing in de montessori-methodiek.
Vanuit een duidelijk montessori-klassenmanagement geven collega’s waardevolle tips en aanwijzingen hoe een goede en levendige sfeer in de klas te creëren.
Wij zoeken docenten die hun vak beheersen en er plezier in hebben om op enthousiaste en inspirerende wijze hun vakkennis uit te dragen aan leergierige leerlingen.
Onze nieuwe collega’s appelleren aan de zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen voor het eigen werk. De leerlingen op onze scholen voelen zich daarbij door de docenten gesteund, omdat zij weten wanneer zij hulp kunnen vragen en krijgen.

Wij bieden als MSA:
 • Collegiale ondersteuning op schoolniveau door teamleiders en/of docentenbegeleiders
 • Een MSA montessori-introductiecursus van 6 bijeenkomsten in het eerste werkjaar
 • Montessorischoling en verdieping gedurende de verdere MSA loopbaan
 • Persoonlijke begeleiding vanuit POP- en functioneringsgesprekken
 • Coaching en intervisie
 • Supervisie voor carrière-oriëntatie
 • Scholing en verdieping via de persoonsgebonden lerarenbeurs
 • Marktconforme salariëring en CAO-VO
 • Snelle promotie voor ‘excellente’ docenten
 • MSA carrière patroon:  
  • Voor 1e graads docenten: schaal LC & LD
  • Voor 2e graads docenten: schaal LB & LC
  • Inschaling op grond van opleiding en ervaring
   Inloggen | contact | sitemap | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV