detail
building

IVKO Montessori
Rustenburgerstraat 15
1074 EP Amsterdam


IVKO (Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs)

Het IVKO Montessori is een kunstvakschool. Leerlingen met interesse en talent voor kunst (dans, muziek, drama, beeldende kunst) kunnen op de school terecht. Leren van en door kunst is het uitgangspunt van de school. Kunstvakken staan daarom centraal in het onderwijs op het IVKO Montessori. De leerlingen krijgen de ruimte om te laten zien wat ze kunnen en kunnen hier hun creatieve vaardigheden volop ontwikkelen. Ze leren daardoor veel over zichzelf en de maatschappij waarin zij leven.

De school telt meer dan 500 leerlingen en is gehuisvest aan de Rustenburgerstraat 15 in Amsterdam-Zuid. Het gebouw is specifiek ontworpen voor het onderwijs dat hier gegeven wordt. Leerlingen en docenten beschikken over moderne leerdomeinen, werkplaatsen, studio’s en een prachtig dakterras. 

Het IVKO Montessori heeft de status van kunstvakschool, waardoor voor deze school een bijzondere aannameprocedure geldt. Er wordt met alle potentiële nieuwe leerlingen een intakegesprek gevoerd op basis van een portfolio, waarin vastgesteld kan worden of de leerling past in het specifieke kunstprofiel van de school.