Strategiedag

In het kader van het traject om te komen tot een nieuwe strategie voor de komende jaren, vond op woensdag 23 juni 2021 in de Q-factory onze spetterende strategiedag plaats. Het doel was het ontwikkelen van een gezamenlijk narratief dat in het najaar op papier zal staan. Dit traject loopt parallel met het schrijven van de schoolplannen van de scholen. Twee scholen hadden het schoolplan al afgerond, de andere twee zouden dat ook in het najaar afronden. Op de strategiedag stonden de vier thema’s centraal die de MSA-directeuren met de bestuurder besproken hebben:

  • Diversiteit/inclusiviteit/kansengelijkheid
  • De stad van de toekomst
  • Wereldburgerschap
  • Kunst, creativiteit en schoonheid

Op de strategiedag werden interne en externe stakeholders uitgenodigd om mee te denken over wat deze thema’s betekenen voor het onderwijs in de klas.
De dag begon met een verrassende ontvangst van de gasten, waarbij de gasten over de catwalk werden geleid en als artiesten onthaald. Daarna werd de openingsfilm vertoond, waarin de MSA-scholen en de strategische plannen van de MSA aan de gasten werden geïntroduceerd:

Twee leerlingen, Moira van het Metis, en Youssef van het Oostpoort, traden op als presentatoren. Zij kondigden de leerlingen van de vier scholen aan die bovengenoemde thema’s op eigen wijze hadden uitgewerkt. Het waren stuk voor stuk indrukwekkende acts. Daarna hielden Kim Wannet (kwaliteit van het onderwijs), Annemarie Couwenberg (montessorikernwaarden) en Alle van Steenis (SHRM/professionalisering) korte pitches van 3 minuten.
De acts van de leerlingen en de pitches dienden als inspiratie voor het middaggedeelte, waarbij de genodigden, verdeeld over verschillende tafels, de vier thema’s verder uitwerkten. De uitkomsten van de gesprekken aan de tafels werden vervolgens door de leerlingen gepresenteerd. Daarna volgde de afsluiting door de bestuurder.
De dag werd door de aanwezigen als leuk en inspirerend ervaren en dat kwam niet in de laatste plaats door de inbreng en de actieve aanwezigheid van de leerlingen.
Tijdens de dag zijn opnames gemaakt die zijn verwerkt in een aftermovie:

Uiteindelijk zijn de opbrengsten verwerkt in een nieuw strategisch document voor de MSA: “Onze visie”