Vacature voor lid van de raad van toezicht van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) (vo)

Als montessorischolen helpen wij onze leerlingen zich te ontwikkelen tot autonome burgers, die de kunst van het samenleven beheersen. De raad van toezicht heeft een belangrijke rol in de maatschappelijke legitimering van de MSA en is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van het bestuur. De raad van toezicht en de bestuurder werken volgens het principe van de onderwijs governance. De gewenste evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht wordt bepaald door de juiste inbreng van diverse deskundigheden van de kandidaten, gecombineerd met hun bestuurlijke ervaring en relevante netwerk. De MSA koestert diversiteit, ook in de samenstelling van de raad van toezicht.

De MSA is op zoek naar een nieuw lid voor haar raad van toezicht, met het volgende profiel:

Affiniteit en ervaring met medezeggenschap, is bereid om binnen de raad van toezicht de rol van contactpersoon voor de centrale medezeggenschapsraad te vervullen. Van dit lid wordt verwacht dat hij of zij enkele keren per jaar overleg voert met de CMR en haar dagelijks bestuur.

Algemeen:

  • Affiniteit met montessorionderwijs
  • Flexibele instelling en teamplayer
  • Zelfstandige, nieuwsgierige persoonlijkheid
  • Duidelijke, onafhankelijke inbreng vanuit eigen expertise
  • Kritische distantie en gericht op hoofdlijnen
  • Snel doorzien van complexe vraagstukken en besluitvormingsprocessen
  • Voldoende beschikbare tijd voor de functie
  • Affiniteit met Amsterdam is een aanbeveling

Bijzonderheden

  • Bij voorkeur beschikkend over een relevant (boven)regionaal netwerk
  • De (neven) functie van de kandidaat mag niet conflicterend zijn met de taken en doelstellingen van de MSA en moet passen in de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad

De raad van toezicht vergadert 4 à 5 keer per jaar. Daarnaast worden er 4 tot 6 keer per schooljaar werkbezoeken en bijeenkomsten met de MSA-directie en Centrale Medezeggenschapsraad georganiseerd.

Voor deze functie is een beperkte vergoeding beschikbaar.

Solliciteren
U kunt uw motivatie en CV tot en met 8 mei 2023 per e-mail sturen aan Martine Brendel, bestuurssecretaris: bestuurssecretariaat@msa.nl

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Arne Grimme, voorzitter van de raad van toezicht, of met de bestuurder, Alle van Steenis, beiden zijn te bereiken via het bestuurssecretariaat, 020-5979812.

Daarnaast is er de volgende informatie: