Vacature voor een lid van de raad van toezicht, tevens lid van de audit committee, van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA)

De raad van toezicht heeft een belangrijke rol in de maatschappelijke legitimering van de MSA en is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van het bestuur. De raad van toezicht en de bestuurder werken volgens de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. De gewenste evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht wordt bepaald door de bijdrage vanuit de gevarieerde kennis en achtergrond van de leden, gecombineerd met hun bestuurlijke ervaring en relevante netwerk.

De MSA is een maatschappelijk betrokken scholengroep voor het voortgezet montessorionderwijs in Amsterdam. De scholengemeenschap verzorgt en ontwikkelt een hoogstaand onderwijsaanbod en kenmerkt zich door een divers aanbod van verschillende scholen. De MSA staat nooit stil, kijkt vooruit en grijpt kansen aan. Dit brengt allerlei mogelijkheden en uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld omtrent de instroom van nieuwkomersleerlingen en het scherp profileren van het onderwijsaanbod. Ook wordt op dit moment gewerkt aan twee grote en ambitieuze bouwprojecten.

De raad van toezicht van de MSA is op zoek naar een nieuw lid die met de ervaring van financiële eindverantwoordelijkheid (een zogenaamde ‘CFO-bril’) invulling geeft aan de toezichthoudende rol. Vanuit de brede context van de MSA en de strategische blik op de toekomst zoeken we een nieuw lid dat scherp is op het waarborgen van de financiële lange termijn en accuraat de financiële implicaties met ons deelt. Affiniteit met het montessorionderwijs en Amsterdam is een pre.

De MSA is op zoek naar een nieuw lid voor haar raad van toezicht met het volgende profiel:

 • Ruime kennis van en ervaring met financiële processen
 • Helikopter-blik
 • Strategisch denkvermogen
 • Ervaring met risicomanagement

Het nieuw lid moet in de dynamiek van de MSA een prettige uitdaging zien en plezier kunnen beleven aan de wendbaarheid die dat ook vraagt van de raad van toezicht.

Algemeen:

 • Affiniteit met montessorionderwijs
 • Flexibele instelling en teamplayer
 • Zelfstandige, nieuwsgierige persoonlijkheid
 • Duidelijke, onafhankelijke inbreng vanuit eigen expertise
 • Kritische distantie en gericht op hoofdlijnen
 • Snel doorzien van complexe vraagstukken en besluitvormingsprocessen
 • Voldoende beschikbare tijd voor de functie
 • Kan goed omgaan met en schakelen in ad hoc situaties
 • Affiniteit met Amsterdam is een aanbeveling

Bijzonderheden:

 • Bij voorkeur beschikkend over een relevant (boven)regionaal netwerk op het gebied van het voortgezet onderwijs en (delen van) de onderwijsketen
 • De (neven)functie van de kandidaat mag niet conflicterend zijn met de taken en doelstellingen van de MSA en moet passen in de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad

De raad van toezicht vergadert 4 à 5 keer per jaar, vooralsnog op een dinsdagavond. De audit committee vergadert even zo vaak, voorafgaand aan de vergaderingen van de raad van toezicht. Daarnaast worden er 4 tot 6 keer per schooljaar werkbezoeken (vooralsnog op woensdagochtend) en (avond)bijeenkomsten met de MSA-directie en Centrale Medezeggenschapsraad georganiseerd.

Voor deze functie is een beperkte vergoeding beschikbaar.

Solliciteren
U kunt uw motivatie en CV tot en met 29 januari 2024 per e-mail sturen aan Martine Brendel, bestuurssecretaris: bestuurssecretariaat@msa.nl

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Iris Sluiter, voorzitter van de raad van toezicht, of met Alle van Steenis, bestuurder van de MSA.
Beiden zijn bereikbaar via het bestuurssecretariaat, 020-5979812.

Daarnaast is er de volgende informatie: