detail
building

Montessori Lyceum Pax (voorheen MLA#2)

C. van Eesterenlaan 50

1019 JN Amsterdam


Montessori Lyceum Pax (voorheen MLA#2)

Het Montessori Lyceum Pax (voorheen MLA#2) is een nieuwe school binnen onze stichting. Twee jaar geleden heeft de school haar deuren geopend aan de C. van Eesterenlaan 50 in Amsterdam-Oost. Dit schoolgebouw is een tijdelijk locatie, want de school krijg een spiksplinternieuw gebouw in de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland. Een gebouw dat geheel ontworpen is op basis van het onderwijsconcept. Vanaf 2026 zullen de eerste lessen in de Sluisbuurt worden verzorgd.

De school is een brede scholengemeenschap voor leerlingen met een mavo, havo en vwo-advies. Kenmerkend voor ons onderwijs is het feit dat we thematisch werken. Alle lesstof van de verschillende vakken is gekoppeld aan het blokthema en de grote vraag. Vakken worden bovendien interdisciplinair aangeboden, waardoor er samenhang gecreëerd kan worden in de lesstof en de lesstof zo betekenisvoller wordt voor de leerling. Tijdens de focus-uren wordt aandacht besteed aan groepsvorming, sociale vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en executieve vaardigheden. En kunnen de leerlingen ieder blok een master kiezen. Dat is een keuzevak waar ze zich verdiepen in iets wat ze echt interessant vinden, bijvoorbeeld filosoferen, coderen, sport, theater, de stadssafari, de werkplaats, het atelier en film maken.