Jaarverslag

Jaarverslag

Het jaarverslag bevat verslagen van de MSA-scholen, de raad van toezicht, centrale medezeggenschapsraad, een voorwoord van de bestuurder, en daarnaast bedrijfskundige informatie.

Downloadoverzicht