Het bestuur

Bestuur

Het bestuur van de stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) vormt het bevoegd gezag van de scholen en legt verantwoording af aan de raad van toezicht en de centrale medezeggenschapsraad (CMR).

De bestuurder draagt de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijskundige-, personele- en financiële beleid van de gehele scholengemeenschap. De bestuurder neemt beslissingen en voert beleid in samenspraak met de directeuren van de scholen en de medewerkers van het bedrijfsbureau.

Het bestuur stelt zich als doel het verzorgen en ontwikkelen van kwalitatief en hoog niveau voortgezet montessorionderwijs in Amsterdam. De bestuurder werkt vanuit het bestuurskantoor dat gevestigd is op de 8e etage van het gebouw van Montessori Lyceum Oostpoort aan de Polderweg in Amsterdam-Oost.

  • De bestuurder is Dhr. Alle van Steenis

Bestuurskantoor

  • De bestuurssecretaris is Mevr. M. Brendel
  • De medewerkers bestuurssecretariaat zijn Mevr. M. Marschall en Mevr. F. Wagid Hosain

Mailadres Bestuurskantoor: bestuurssecretariaat@msa.nl
Telefoon: 020-5979812

De raad van toezicht

Ten minste vier keer per jaar vergadert de bestuurder met de leden van de raad van toezicht (RvT). Eén keer per jaar heeft de RvT een ontmoeting met de centrale medezeggenschapsraad en de directies van de scholen. Twee keer per jaar gaat de RvT langs bij twee van de vijf scholen voor een werkbezoek. De RvT legt in het jaarverslag verantwoording af over het eigen functioneren. De leden zijn:

  • Dhr. Arne Grimme – voorzitter
  • Dhr. Adriaan Dönszelmann – vicevoorzitter
  • Dhr. Martijn Meeter
  • Mevr. Juliette Walma van der Molen
  • Mevr. Iris Sluiter
  • Dhr. Maarten Cornelissen

Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)

Met de centrale medezeggenschapsraad (18 leden waaronder medewerkers, ouders en leerlingen) bespreekt de bestuurder schooloverstijgende onderwerpen op het gebied van onderwijs, personeelsbeleid en financiën. De bestuurder en de leden van de CMR hebben ieder schooljaar vaste overlegmomenten.