MET en VAN elkaar leren

‘Waar leraren MET en VAN elkaar leren, leren leerlingen beter’

Een vierjarig project in samenwerking met de HvA. Van individueel gerichte professionalisering naar gericht team- en organisatieleren binnen de MSA.